Мандра


Мандра


Фирма "Чех" започва млекопреработвателната си дейност през 1999 г. с откриването на мандра в село Соколово, Дряновско, намираща се в непосредствена близост до фабриката за колбаси на фирмата, в реконструирана част от сградата на бившето ДЗС. Целта на начинанието бе затварянето на производствения цикъл животновъдство - месодобив - млекодобив - млекопреработка.

Преди откриването на мандрата млякото от собствените животни бе предавано в млекосъбирателните пунктове в района. Сега мандрата се снабдява с мляко от над 250 собствени крави на Чех & П ООД, отглеждани в селата Соколово и Длъгня, и 600 крави на съдружника в мандрата Цанко Цанев, собственост на Планета -98 ЕООД, отглеждани в кравефермата в с. Поликраище , както и от още над 15 фермерски пункта категоризирани в І-ва категория. Това създава предпоставки за производство на качествени млечни продукти.

През 2006 г. се направиха основни промени в сградния фонд и оборудването с цел покриване на Европейските стандарти. През 2008 година мандрата е одобрена за свободна търговия на млечни продукти в страните членки на ЕО – Холандия и Гърция. Поради непрекъснато увеличаващият се интерес към продуктите на мандра Чех, предстои ново разширение на производствената сграда.

През 2009 година с разширение на производствената сграда са модернизирани и цеховете за производство на кисели и пастьоризирани млека.

Дневният капацитет е над 105 тона сурово мляко. На пазара се предлагат: Сирене, кашкавал, топено сирене, извара, кисело мляко – над 7 вида, продукт за салата, краве масло, пастьоризирано мляко. Дневният капацитет е 20 тона само кисело мляко и около 4 тона пастьоризирано мляко.

Като всяко модерно предприятие фирма Чех-99 влага усилия и средства за гарантиране качеството и хигиената на произвежданите продукти като за целта са внедрени и действащи ДПП, Система за самоконтрол основаваща се на анализ на опасностите и контрол на критичните точки – НАССР, Система за управление безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005, Система за управление безопасността на храните в съответствие с международен стандарт за храните IFS.

Във фирмата работят 40 специалисти. Техните знания и труд, внедрените модерни технологични линии, новите машини на реномирани фирми и непрекъснатият контрол на процесите на производство гарантират чудесните вкусови качества на продуктите. За това съдейства и екологичния район, в който се намира мандрата, както и принципа на фирма Чех - качество на всяка цена!