Колбасарски цех


Колбасарски цех


Основната дейност на фирма „Чех” е месодобивът и производството на месни продукти. Фирмата започва тази дейност през май 1990 година в гр.Павликени. Капацитетът на малката работилница бързо се оказва недостатъчен за производството на месни продукти с марка „Чех”. Това кара наследниците на стария Чех – Йосиф Новосад(старши) и Йосиф Новосад(младши) да преместят дейността си в с.Соколово Дряновско. Вече 16 години не престават да инвестират в изграждането на нови производствени мощности, гаранция за висока хигиена и спазване изискванията към месото и хуманното отношение към животните.

Голямото количество месо, необходимо за производството, изисква модерна хладилна база. През 2006 година бе изградена такава, в съответствие с всички изисквания по регламентите на ЕС. За да постигне оптимални резултати, през 2009 година започна разширението на складовата база, от където се реализира продукцията. Фабриката за колбаси е сертифицирана по HACCP, ISO 22000, ISO 9001, IFS.