За фирмата


download Фирма "ЧЕХ-99"ООД започва млекопреработвателната си дейност през 1999 г. с откриването на мандра в село Соколово, Дряновско, намираща се в непосредствена близост до фабриката за колбаси на фирма ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД ООД, в реконструирана част от сградата на бившето ДЗС. Целта на начинанието е затварянето на производствения цикъл животновъдство - месодобив - млекодобив - млекопреработка. Преди откриването на мандрата млякото от собствените животни е предавано в млекосъбирателните пунктове в района. Сега мандрата се снабдява с мляко от над 250 собствени крави на Чех & П ООД, отглеждани в селата Соколово и Длъгня, и 600 крави на съдружника в мандрата Цанко Цанев, собственост на Планета -98 ЕООД, отглеждани в кравефермата в с. Поликраище , както и от още над 15 фермерски пункта категоризирани в І-ва категория. Това създава предпоставки за производство на качествени млечни продукти. През 2006 г. се направиха основни промени в сградния фонд и оборудването с цел покриване на Европейските стандарти. През 2008 година мандрата е одобрена за свободна търговия на млечни продукти в страните членки на ЕО – започва търговия с клиенти от  Холандия и Гърция. Поради непрекъснато увеличаващият се интерес към продуктите на мандра Чех, през 2009 година с разширение на производствената сграда са модернизирани и цеховете за производство на кисели и пастьоризирани млека. Фирмата е член на Асоциацията на млекопреработвателите и се представя достойно на различни форуми и изложения в страната. Носител е на много отличия, грамоти и медали. Има защитена собствена марка в Патентно ведомство на РБ. В началото на 2012г. стартира проект по европейска програма за развитие на селските райони за изграждане на нови производствени площи, като в средата на  2014 година отвори врати и новоизградената сграда за млекопреработка и производство на нови млечни продукти. Сградата е изградена в непосредствена близост до действащата вече мандра в с. Соколово и е разположена върху 3 000 кв.м.   Дневният капацитет общо е над 45 тона сурово мляко. На пазара се предлагат: Различни видове саламурени сирена, кашкавал, топено сирене, извара, кисело мляко – над 7 вида, мляко за салата, краве масло, пастьоризирано мляко. Дневният капацитет е над 10 тона само кисело мляко и около 5 тона пастьоризирано мляко. Мандра "Чех" произвежда богата гама от млечни продукти с гарантирано качество – над 20 артикула в различни разфасовки. Сирена: Сирене от краве мляко „ЧЕХ“ и „Арбанаси“ и др., Бяло саламурено сирене "БОЛЯРЧЕ“ от краве мляко, имитиращи продукти съдържащи в състава си мляко - тип сирене под различни марки. Кашкавали: Кашкавал "Чех" от краве мляко, Кашкавал от краве мляко „БОЛЯРЧЕ“, имитиращи продукти съдържащи в състава си мляко - тип кашкавал под различни марки, кашкавал частни  марки на търговски вериги. Пастьоризирани млека: Пастьоризирано мляко "Чех" с различни маслености и разфасовки, пастьоризирано мляко частни марки на търговски вериги; Кисели млека: Кисело краве мляко "Селекция-2%" Кисело краве мляко "Селекция-3%", Кисело краве мляко "Болярче-2%", Кисело краве мляко "Болярче-3,6%", Кисело краве мляко "Чех-2%, 3% и 3,6%", Нискомаслено кисело мляко "Фитнес-0,1%", Продукт за салата "Чех-5,5%", Плодово кисело мляко "Чех-2%" -ягода, малина, кайсия, Заквасена млечна сметана "Чех-20%", Българско кисело мляко - краве БДС 12:2010 с масленост 2% и 3,6%, Млечно-кисела напитка „Айран“, кисели млека частни марки на търговски вериги Топено пушено сирене – за рязане и за мазане Краве масло в различни разфасовки Извара – суроватъчна НОВО!!! Стерилизирано мляко UHT 1,5%, 2,0% и 3,0% - в опаковки Тетрапак кутии; Плодово кисело мляко с парчета плод – праскова и горски плод Сирене ФЕТАМА – технология с ултрафилтрация на млякото; Имитиращ продукт съдържащ в състава си мляко ДУНАВИКА– технология с ултрафилтрация на млякото.   Като всяко модерно предприятие фирма ЧЕХ-99 влага усилия и средства за гарантиране качеството и хигиената на произвежданите продукти като за целта са внедрени и действащи ДПП, Система за самоконтрол основаваща се на анализ на опасностите и контрол на критичните точки – НАССР, Интегрирана система за управление качеството и безопасността на храните в съответствие с международния стандарт IFS v.6.   Автомобилният парк с който разполага фирмата е сигурна предпоставка за качествено и своевременно доставяне на продукцията ни до всяка точка в страната, както и на външния пазар. Фирмата разполага с над 20 товарни хладилни камиона с товароподемност от 5 до 20 тона и 3 млековоза, с  издадени удостоверения от ОДБХ гр. Габрово за извършване дейности, свързани със суровини и хранителни продукти от животински произход.   ЧЕХ-99 ООД  има сключени договори с големи вериги в цялата страна като:
  • БИЛЛА
  • ПИКАДИЛИ
  • КАРФУР
  • КАУФЛАНД
  • МЕТРО
  • ЦБА
Наши партньори са фирми от Плевен, Русе, Бяла, Варна, Шумен, Добрич, Бургас, Ст. Загора, Казанлък, Пловдив, София, В. Търново, Габрово, Дряново, П. Тръмбеш, Благоевград, Петрич и Сандански.   В прогнозите за в бъдеще “ЧЕХ-99” ООД акцентира на икономическия растеж, прилагане на нови технологии, кратък срок за усвояване на средствата, екологично равновесие, разкриване на нови работни места, автономен производствен цикъл по веригата суровина – краен продукт.   Във връзка с икономическия растеж на ЧЕХ-99 ООД, ИКАП България - компания специализирана в предлагането на услуги свързани с оценка на кредитния риск, които помагат на други компании, банкови и финансови институции да определят и управляват риска свързан с извършването на търговски транзакции, като една от основните дейности на ИКАП България е разработването на Отраслови анализи в атрактивни сектори на Българската икономика, следвайки утвърдената методология на ИКАП Груп и предоставяйки на компаниите полезен инструмент за вземане на управленски решения направи отраслов анализ на представянето на водещите компании от сектор “Производство на млечни продукти в България” съгласно който: Водещи компании по приходи от продажби за 2014 г. :   1SSgGjkcHuQIdUEV4nUohgAJtRj6hA5QluP4f21o2w-muPnY      
Компания Приходи от продажби 2014 (хил лв)
ДАНОН СЕРДИКА 93 913
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ 69 213
ТИРБУЛ 63 010
ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ 62 937
МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ 45 236
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 38 308
КОДАП 32 485
МАНДРА-РИЛЦИ 25 477
ЧЕХ - 99 20 055
ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ 19 903
Други 151 230
Общо за всички компании (20) 621 767
  Водещите компании по приходи от продажби за 2014 година :
Компания Оборот 2014 (хил лв) Изменение 2014-2013 Оборот 2013 (хил лв) Изменение 2013-2012 Оборот 2012 (хил лв)
ДАНОН СЕРДИКА 93 913 3% 91 583 3% 89 121
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ 69 213 10% 62 690 12% 55 861
ТИРБУЛ 63 010 11% 56 765 2% 55 451
ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ 62 937 0%  0 0%  0
МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ 45 236 14% 39 709 8% 36 764
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 38 308 7% 35 673 4% 34 149
КОДАП 32 485 15% 28 320 -3% 29 107
МАНДРА-РИЛЦИ 25 477 21% 21 022 1% 20 849
ЧЕХ - 99 20 055 14% 17 540 43% 12 285
ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ 19 903 8% 18 413 11% 16 637
БИ.СИ.СИ. ХАНДЕЛ 19 356 3% 18 875 -10% 20 996
БОР ЧВОР 18 209 1% 18 075 4% 17 389
МАКЛЕР-КОМЕРС 17 756 3% 17 245 60% 10 797
ЕЛВИ 17 506 14% 15 417 31% 11 729
ПОЛИДЕЙ - 2 15 592 16% 13 422 27% 10 592
ЖОСИ 13 122 -4% 13 691 4% 13 107
ВАКОМ МП 13 004 10% 11 817 2% 11 605
МЛЕКА ГРУП 12 656 22% 10 356 1330%  724
ЗОРОВ-91 - ДИМИТЪР ЗОРОВ 12 386 -16% 14 747 -14% 17 112
ШИПКА 99 11 643 16% 10 029 19% 8 428
Общо за всички компании (20) 621 767 21% 515 388 9% 472 703
  Най-сериозен ръст в оборота от водещите компании в бранша в процентно отношение за периода 2013-2014г.   wvQsOPAJYrwAAAAASUVORK5CYII=   За периода 2014-2013 г.се наблюдава увеличение на броя на заетите в сектора с 4% (111 души).  
Компания Брой на служителите 2014 Изменение 2014-2013 Брой на служителите 2013 Изменение 2013-2012 Брой на служителите 2012
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ  484 5%  460 2%  452
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2  300 10%  273 -7%  292
БОР ЧВОР  263 5%  250 2%  245
ДАНОН СЕРДИКА  204 -51%  413 -12%  467
ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ  190 NC  0 0%  0
ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ  186 25%  149 -7%  160
КОДАП  147 7%  138 -12%  157
БИ.СИ.СИ. ХАНДЕЛ  147 -6%  156 -1%  157
МЛЕКА ГРУП  141 -7%  151 15000%  1
МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ  134 6%  126 6%  119
МАНДРА-РИЛЦИ  129 -13%  149 28%  116
ТИРБУЛ  127 38%  92 -6%  98
ЖОСИ  117 -7%  126 7%  118
ПОЛИДЕЙ - 2  116 -3%  119 16%  103
МАКЛЕР-КОМЕРС  115 10%  105 15%  91
ЕЛВИ  113 -3%  116 14%  102
ВАКОМ МП  106 8%  98 4%  94
ЧЕХ - 99  91 10%  83 9%  76
ШИПКА 99  76 7%  71 11%  64
ЗОРОВ-91 - ДИМИТЪР ЗОРОВ  65 0%  65 -10%  72
Общо за всички компании (20) 3 251 4% 3 140 5% 2 984
  Оценка на кредитния риск   IBCYZrTwgRsAAAAASUVORK5CYII=  
Нисък Риск Средно нисък Риск Среден Риск Средно висок Риск Висок Риск Без оценка
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 NR
 
Нисък Риск Средно нисък Риск Среден Риск Средно висок Риск Висок Риск Без оценка
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 NC
ДАНОН СЕРДИКА +
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ +
ТИРБУЛ +
ШРАЙБЕР ФУУДС БЪЛГАРИЯ +
МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ +
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 +
КОДАП +
МАНДРА-РИЛЦИ +
ЧЕХ - 99 +
ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ +
БИ.СИ.СИ. ХАНДЕЛ +
БОР ЧВОР +
МАКЛЕР-КОМЕРС +
ЕЛВИ +
ПОЛИДЕЙ - 2 +
ЖОСИ +
ВАКОМ МП +
МЛЕКА ГРУП +
ЗОРОВ-91 - ДИМИТЪР ЗОРОВ +
ШИПКА 99 +
  Фирма „Чех” е много златни медали, множество грамоти и  дипломи  от  участията си  в изложения на Асоциациите на млекопреработвателите. През ноември 2010 г в Интер Експо Център София беше проведено 17-тото издание на международното специализирано изложение  Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното. Фирмата получи на изложението  2 златни медала за  Кашкавал „Чех” и Сирене от краве мляко „Чех”.   На 18-тото издание на международното специализирано изложение в Интер Експо Център София Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното – 2011 г., „ЧЕХ-99”ООД спечели  2 златни медала за  Бяло саламурено сирене „Чех” и Топено пушено сирене „Чех” - за рязане. През 2013 г. на международното специализирано изложение в Интер Експо Център София Месомания, Светът на млякото, Булпек и Салон на виното, „ЧЕХ-99”ООД спечели  златен медал за  кисело мляко „БОЛЯРЧЕ”   „Чисти екологични храни”, „Свежи и вкусни колбаси и млечни продукти”, „Качеството – преди всичко”  са нашите девизи, а предпоставка за това е  чистият Дряновски  предбалкански  регион с тучните си пасища.